Allmänna villkor

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrningsfirma(nedan kallad uthyrningsfirma) för bokningen är: SFG Sydost AB, 559413-0451
E-post: info@storafrogarden.se

Vem ansvarar för stugan/lägenheten?

Husägaren/uthyraren är ensam ansvarig

Bokningsvillkor

  • Du är myndig och över 18 år.
  • Du har läst och godkänt alla villkor på hemsidan (storafrogarden.se)
  • Villkoren är enligt svensk lag och gäller även när ett bokningsavtal är mellan utländska (inte svenska medborgare) personer.
  • Vid bokning godkänner du att uthyrningsfirman lagrar din e-post för att kunna kontakta dig i frågor kring din bokning samt riktade marknadsföring i framtiden.

Som uthyrningsföretag är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning,
  • Du får dokumentation och information om var du kan hämta nyckeln i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 3 dagar före den överenskomna ankomstdagen,
  • Du informeras om eventuella viktiga ändringar som rör din bokning,
  • Du får använda stugan/lägenheten från kl. 15.00 på den överenskomna ankomstdagen till kl. 11.00 på avresedagen, om inget annat bekräftats.

Att tänka på innan du bokar/hyr en privatägt bostad:

Skiljer sig ofta från ditt eget hem. Inredningen kan vara skilja sig från bostad till bostad. Serviser, glas och bestick kan vara av olika slag. Kanske finns det inte tillräckliga garderober och förvaringsutrymmen.

Utomhus: I och runt semesterhus (på landsbygden), särskilt på sommaren, finns det eventuellt fler flugor, getingar och andra insekter utomhus och kanske spindelväv inomhus. Varken bostadsägaren eller uthyrningsfirma kan göras ansvariga för eventuella allergiska reaktioner. Om det däremot finns ovanligt många insekter, vänligen rapportera dem omedelbart, så kan de kanske utrotas. Varken husägaren eller uthyrningsfirma kan hållas ansvariga för aktiviteter utanför våra gränser, till exempel: vägarbeten etc.

Säsonger: Trädgårdsmöbler får endast användas när säsongen och vädret tillåter det.

När min bokning blir bindande?

Du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi har bekräftat din bokning och du har betalat bokningsavgiften (eller hela hyresbeloppet).

När ska jag betala?

50% av bokningsavgiften betalas vid bokningstillfället. Återstående saldo skall vara oss tillhanda senast 14 dagar innan ankomst. 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du inte betalar avigiften räknas detta som en avbokning från din sida och i så fall gäller reglerna för avbokning.

Avbokning

Avbokning tidigare än 14 dagar före ankomst
– Med avbeställningsskydd. Hyresbeloppet återbetalas.
– Utan avbeställningsskydd. Hyresbelopp -500 kr återbetalas.

Avbokning senare än 14 dagar före ankomst
– Med avbeställningsskydd. Hyresbeloppet återbetalas fram t o m avbokning 1 dag före ankomst, intyg krävs. 
– Utan avbeställningsskydd. Ingen återbetalning sker.

Avbruten vistelse
Ingen återbetalning sker.

Vilka regler gäller om jag vill avboka?

Du kan säga upp muntligt eller skriftligt till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Avbeställningsskydd 

Kan köpas som tillval till bokningen och ger ett extra skydd vid avbokning kort inpå resan.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall och som inte får ha varit kända vid bokningen:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat hyresgästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför hyresgästens kontroll som inte kunde förutses när vid bokningen och som medför att det inte är rimligt att begära att bokningen ska stå fast, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden.

Hyresgästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till uthyraren så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Rökning

Rökning inomhus är strikt förbjudet utan får endast ske utomhus på boenden med altan/balkong.

Skulle utryckning ske p.g.a. att larmet sätts igång utav en gäst bekostas detta utav gästen själv.

Vad är mina rättigheter?

Om du har några klagomål ska de meddelas uthyrningsfirman så snart som möjligt, helst inom 3 dagar från ankomsten. Eventuella fel som uppstår under din vistelse ska rapporteras till uthyrningsföretaget omedelbart, så att vi har möjlighet att åtgärda dem. Du har rätt att sätta en annan person i ditt ställe och vi måste acceptera denna person om vi inte har särskilda skäl att vägra. Om du har för avsikt att göra detta måste du informera oss före ankomstdagen.

Vad är mina skyldigheter?

Du måste ta väl hand om stugan/lägenheten och följa de regler och föreskrifter som gäller. Du är personligen ansvarig för eventuella skador som uppstår på boendet och dess innehåll genom din egen eller någon i ditt sällskap försumlighet. Husägaren är skyldig att ha huset försäkrat. Om skadan orsakas av hyresgästen är han/hon skyldig att betala försäkringens självrisk. Hyresgästen bör ha en hemförsäkring om en allvarlig försummelse orsakar en sådan skada som inte täcks av husägarens försäkring. Uthyrningsfirman kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av hyresgästen eller för förlust, stöld eller skada på hyresgästens eller husägarens egendom.

Du får inte använda stugan/lägenheten för något annat ändamål än vad som avtalats vid bokningstillfället (normala semesterändamål & boende). Det är inte tillåtet att vara fler personer än vad som anges i beskrivningen på internet och på bokningsbekräftelsen, det är förbjudet att sätta upp ett tält eller parkera en husvagn/husbil, på grund av detta har husägaren rätt att vräka de extra personerna direkt och/eller säga upp kontraktet utan pengar ersättning. Stugan/lägenheten ska lämnas i samma skick som vid ankomsten.

Husdjur. Husdjursägaren har fullt ansvar för eventuella skador orsakade av husdjuret.

Slutstädning kan bokas vid bokningstillfället. Om hyresgästen har lämnat stugan/lägenheten i orenat skick eller inte har städat på ett tillfredsställande sätt kommer kostnaden att faktureras hyresgästen. Även om slutstädning ingår i hyran eller om hyresgästen har betalat för slutstädning måste hyresgästen diska, tömma kylskåp och sopor, rengöra ugn, grill och båt före avresa.

Totalförbud mot att ladda elbilar/husbilar med vanligt eluttag
Laddning av en elbil/husbil kräver stora strömstyrkor och ett eluttag med hög effekt under lång tid. En vanlig stuga/hus – är inte dimensionerad för laddning av elbil och/eller husbil RV. Risken är stor att stugan/huset inte klarar belastningen/spänningen och att det uppstår en brand på grund av överhettning. Använd laddningsstolpar som är placerade på olika platser i staden.

Krig, naturkatastrofer, strejker etc.
Du och vi har rätt att häva bokningsavtalet om stugan/lägenheten inte kan levereras på grund av militära operationer, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknaden, långvariga avbrott i vatten- eller energiförsörjningen, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunde förutse eller påverka. Under sådana omständigheter är vi skyldiga att återbetala vad du har betalat med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte är överens?

Vänd dig omedelbart till husägaren om eventuella klagomål. Tänk på att dina chanser att få upprättelse kan minska om du dröjer med att framföra ditt klagomål. Om vi inte kommer överens kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. (Allmänna reklamationsnämnden för konsumentklagomål) som består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.